ကာယိအိန္ဒြေပျက်ပြားနှောင့်ယှက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး မူဝါဒ

ရည်ရွယ်ချက်

 

ဖန်တီးရာ အနေဖြင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီအားလုံးတို့အား လေးစားသမှုနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာဆက်ဆံသောလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ကတိကဝတ်ပြု ဆောင်ရွက်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီသည် ဝန်ထမ်းများ၏ တူညီသောအခွင့်အလင်းများရရှိရေးနှင့် ကာယိအိန္ဒြေ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု အလေ့အထများမှ တားမြစ်ရေး တို့ကိုဖော်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ ဖန်တီးရာသည် လူတိုင်းအ တွက်နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုကင်းမဲ့သော အတွေ့အကြုံရရှိသည်ကိုသေချာစေရန် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များကို စုစည်းသော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရပ်ဝန်းတစ်ခုကဲ့သို့ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။

 

အတိုင်းအတာနယ်ပယ် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်

 

ဤမူဝါဒသည် လူထုအသိုင်းအဝိုင်းမှကျူးလွန်သော ကာယိအိန္ဒြေနှောင့်ယှက်စော်ကားမှုဖြစ်စဉ်များအတွက် အကျုံးဝင်ပါ သည်။ ဤမူဝါဒသည် ရုံးတွင်းပိုင်းတွင် ဖန်တီးရာဝန်ထမ်းများ၏အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးပြီး၊ ဖန်တီးရာ၏ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ဖန်တီးရာအား ကိုယ်စားပြုပြီး တရားဝင်ကြောင်းလမ်းမှုများအရ လူထုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဆက်ဆံသောအခါ ဆောင်ရွက်ရသောအခန်းကကားတွင် ၎င်းတို့၏ အပြုအမူများကိုထိန်းကျောင်းရန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

 

လူထုအသိုင်းအဝိုင်း-

(၁) ဖန်တီးရာ ဝန်ထမ်းများ၊

(၂) လုပ်အားပေးများ၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပွဲတက်ရောက် သူများနှင့် ဖန်တီးရာဝန်ထမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းအရဆက်ဆံဆောင်ရွက်နေသောအခြားမည်သူမဆို။

 

နေရာများ – ဖန်တီးရာ၏ အလုပ်ခွင်အတွင်းနှင့် ပြင်ပ နေရာများအပါအဝင် Online (လူမှုကွန်ယက်အင်တာ နက်နေရာများ)နှင့် အဆိုပါမဟုတ်သောနေရာများ (ဥပမာ- ဤသည် အီးမေးလ်၊ slack၊ trello၊ ဖေ့စ်ဘုတ်နှင့် အခြား ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်ဆံခြင်းများ ရှိသည့် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးပုံစံအားလုံးတို့အတွက် အကျုံးဝင်သည်။)

 

တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအသင်း -အသင်းသည် တိုင်တန်းအစီရင်ခံချက်များကို လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်သည်။ အသင်းအနေဖြင့် –

 

(၁) တစ်စုံတစ်ဦး (ပြုမူခံရသူ နှင့်/သို့ တိုင်တန်းလိုသူ) မှ နှောင့်ယှက်စော်ကားခြင်းအား တိုင်တန်းလာလျှင်

(၂) တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေး အသင်းဝင် တစ်ဦးဦးမှ နှောင့်ယှက်စော်ကားခံရခြင်းဖြစ်စဉ်ကို တွေ့ရှိလျှင်  သက်ဝင်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည်။

 

တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအသင်းဝင်များ – ဖန်တီးရာ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်/အသင်း၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဖန်တီးရာဘုတ်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး။

 

တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအသင်း သည် ၎င်းတို့၏ အတိတ်ကအပြုအမူများအပါအဝင် ဖန်တီးရာလုပ်ငန်းခွင်နေ ရာများနှင့် ဖန်တီးရာအတွင်းလုပ်ကိုင်နေသည့်အခြားသူများအပေါ် အပြုအမူများ ပေါ်မူတည်၍ အသင်းမှထုတ် ပယ်ခွင့် ရှိသည်။

 

အချက်ပြတိုင်တန်းသူ – အချက်ပြတိုင်တန်းသူသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာတစ်ကိုယ်ရေအရဖြစ်စေ၊ အများကြားဖြစ်စေ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း တရားမဝင်ကြောင်း၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီကြောင်း၊ မမှန်ကန်ကြောင်း ယူဆရသည့် မည်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် သို့ သတင်းအချက်အလက်မျိုးနှင့်မဆို ထိတွေ့ရသောသူဖြစ်ပါသည်။

 

တူညီသောအခွင့်အလမ်း – အထက်ဖော်ပြပါ အချင်းအရာများပေါ်မူတည်၍ဖြစ်စေ (သို့) ဥပဒေအရကာကွယ်ပေး ထားသည်ဖြစ်စေ စော်ကားနှောင့်ယှက်မှုမရှိသော တူညီသည့်ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများအား သေချာစေရန်မှာ ဖန်တီးရာ၏ မူဝါဒပင်ဖြစ်သည်။

 

မူဝါဒ ဖော်ပြချက်

 

ဤ ကျင့်ဝတ်သတ်မှတ်ချက်သည် ဖန်တီးရာ၏ နေရာအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။ ဤကျင့်ဝတ်ကိုချိုး ဖောက်သည့် မည်သူမဆို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအသင်း၏ တာဝန်မှပိတ်ပင်ရပ်စဲခြင်းနှင့် ထုတ်ပယ်ခြင်းများ ခံရမည်ဖြစ်သည်။

 

ဖန်တီးရာ၏ အချို့သောနေရာများသည် ထပ်လောင်းဖြည့်စွက်သော စည်းမျဉ်းများရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကိုလည်း ပါ ဝင်လုပ်ဆောင်သူများအား သိရှိနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးထားမည်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူများသည် ယင်းစည်း မျဉ်းများကို သိရှိထားပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

ကာယိအိန္ဒြေ နှောင့်ယှက်စော်ကားခြင်း – သည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား ပျူငှာမှုမရှိသော၊ သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်စေသော ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ယင်းသို့ဆက်ဆံခြင်းကို အလိုမရှိဟု ရှင်းလင်းအသိပေးထားလင့်ကစား ထပ်မံဆက်ဆံခြင်းကိုပြုလုပ်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေသော မည်သည့်အပြုအမူမျိုးကိုမဆို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။

 

အောက်ပါ အပြုအမူများသည် ဖန်တီးရာမှတားမြစ်ထားသည့် ကာယိအိန္ဒြေနှောင့်ယှက်စော်ကားသည့်အပြုအမူ သာဓကများ ဖြစ်ပါသည်။

 

 • လိင်၊ လိင်ဝိသေသသတ်မှတ်ချက်နှင့်ဖော်ပြမှု၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှု၊ မသန်စွမ်းမှု၊ စိတ်မကျန်းမာမှု၊ အာရုံကြောမသန်မာမှု၊ ပြင်ပခန္ဓာလက္ခဏာများ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အရွယ်အစား၊ အသက်အရွယ်၊ လူမျိုးနှင့် ဘာသာ စသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံသောမှတ်ချက်များပေးခြင်း
 • ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ နေထိုင်ပုံနှင့် အလေ့အထများဖြစ်သော စားသောက်ပုံ၊ ကျန်းမာရေးအလေ့အကျင့်၊၊ သားသမီးကို ကျွေးမွေးထိန်းကျောင်းပုံ၊ ဆေးဝါးပစ္စည်းများသုံးစွဲမှု နှင့် အလုပ်အကိုင်ရွေးခြယ်မှု စသည်တို့ အပါအဝင် နေထိုင်မှုဘဝပုံစံ ရွေးချယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သဘောထား မှတ်ချက်များကို ကာယကံရှင် မတောင်းဆိုပဲ ပေးခြင်း
 • ကောင်းစွာသိရှိလျက် မှားယွင်းသောလိင် သို့ လက်မခံသောအမည်နာမများ တပ်ဆိုခြင်း ( အသုံးမပြုရန် အသိပေးထားပြီးဖြစ်သော နာမည်ဟောင်း၊ လက်မခံသည့် အမည်နာမတို့ကို ထပ်ကာထပ်ကာ သုံးစွဲခြင်း)
 • လုပ်ငန်းနေရာများအတွင်း ရုတ်ချည်း သို့ မအပ်စပ်သော လိင်အသားပေး ရုပ်ပုံများ သို့ အပြုအ မူများ ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း
 • သဘောတူညီမှုမရှိပဲ သို့ မပြုလုပ်ရန်ရပ်တန့်ထားသည့်ကြားမှ ဖြစ်ပေါ်သော ပြင်ပထိတွေ့မှု သို့ သိလျက်နှင့် ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မှု (ဥပမာ- “ပွေ့ဖက်ခြင်း” သို့ “ကျောသပ်” ခြင်းစသည့် ဖော်ပြချက်များ)
 • ခွင့်ပြုချက်မရပဲ (သို့) ဆက်မလုပ်ရန် တောင်းဆိုထားသည်ကို မလိုက်နာပဲ ကိုယ်ခန္ဓာထိတွေ့ကိုင်တွယ်ခြင်း နှင့် ၎င်းအပြုအမူကို ပုံဖော်ဖန်တီးပြောဆိုခြင်း (ဥပမာ ပွေ့ဖက်၊ ပခုံးကိုင် စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ခြင်း၊ စကားဖြင့် ပုံဖော်ပြောဆို အသားယူခြင်း)
 • အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများ
 • မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ရန် (သို့) မိမိကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ပြုရန် ကြားဝင်လှုံ့ ဆော်သည့် အကြမ်းဖက်မှုများ
 • သိသိနှင့် ဖိနှိပ်ခြယ်လှယ်မှုများ
 • နောက်ယောင်ခံခြင်းနှင့် နောက်ယောင်လိုက်ခြင်း
 • နှောင့်ယှက်စော်ကားသည့် ဓါတ်ပုံသို့ မှတ်တမ်းကူးယူခြင်းအပါအဝင် အင်တာနက်လူမှု ကွန်ယက်ပေါ် နှောင့်ယှက်စော်ကားရန်ရည်ရွယ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ
 • ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများအကြား ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း
 • ရင့်သီးသော လိင်အသားပေး အာရုံပြုမှုများ
 • အခြားသူများနှင့် မသင့်တော်သော အရင်းတနှီးအကျွမ်းတဝင်ရှိမှု တို့ကို ရယူတောင်းခံခြင်း၊ ယူ ဆခြင်း စသည့် မသင့်လျော်သော လူမှုရေးဆိုင်ရာအထိအတွေ့ပုံစံများ
 • ရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုထားပြီးဖြစ်သည့် တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ဆက်လက်ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း များ
 • ထိခိုက်လွယ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ပြင်ပမှအလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုကို ကာကွယ်ရန်မှအပ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ သဘောတူညီမှုမရှိပဲ ၎င်း၏ခံယူဖော်ပြချက်အား အများသိအောင် ဖော်ထုတ် ချပြခြင်း

 

ဖန်တီးရာ လူအများဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မှုကို ဦးစားပေးပါသည်။ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက် ရေးအသင်းသည် –

 

“တစ်ယောက်တည်းနေပါရစေ”၊ “ထွက်သွားပါ”၊ “ဒီအကြောင်းကိုငါမင်းနဲ့မဆွေးနွေးနိုင်ဘူး” စသည့် ကျိုးကြောင်းစီလျော်သော အပြောအဆိုအကန့်အသတ်များ၊ ဖော်ရွေပျူငှာမှုမရှိသော သံပြန်မှုဖြင့် ဆက်ဆံခြင်းများ တို့ကို အရေးမယူ၊ မဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်။

 

တိုင်တန်းအစီရင်ခံသည့် အဆင့်များ

 

လူထုအသိုင်းအဝိုင်း၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ ကာယိအိန္ဒြေ နှောင့်ယှက်စော်ကားခြင်းကို သင်ခံစားရလျှင် သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ် ယောက် နှောင့်ယှက်စော်ကားခံနေရသည်ကို တွေ့ရှိရလျှင် သို့မဟုတ် အခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှု

ရှိလျှင်

 

(၁) phandeeyar.org/whistleblower ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့သွားရောက်၍ဖြစ်စေ သို့ (နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု ဆန့်ကျင်ရေး တိုင်တန်းလွှာ)တွင်ဖြစ်စေ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြည့်စွက်ပါ။

(၂) ဖန်တီးရာဘုတ်အဖွဲ့ကိုသာ တိုင်တန်းလွှာအစီရင်ခံရမည်ဆိုပါက နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု ဆန့်ကျင်ရေးတိုင်တန်းလွှာကို ဘုတ်အဖွဲ့သို့ အီးမေးလ်းဖြင့်ပေးပို့ပါ။

 

သင့်ကိုနှောင့်ယှက်စော်ကားသူသည် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအသင်းတွင် ပါဝင်နေပါက သင့်ဖြစ်စဉ်အား၎င်းမှ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် အစီရင်ခံလွှာကို ဘုတ်အဖွဲ့ ထံသို့ ပေးပို့လိုက်ပါ။ မိမိတို့အနေဖြင့် တတ်နိုင်သ၍အမြန်ဆုံး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ် သည်။

 

သင့်အနေဖြင့် နှောင့်ယှက်မှုကျူးလွန်သူအား ကျွနု်ပ်တို့သည် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုများကို သည်းမခံကြောင်း တိုက်ရိုက်အသိပေးပြောဆိုရန် အကြံပြုသည်။ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်လည်း နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုအား အရှိန် ဟုန်မမြင့်မားစေရန် အစောပိုင်းအဆင့်များတွင် သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးအား အကြောင်းကြားအစီရင်ခံသင့် သည်။

 

တိုင်တန်းအစီရင်ခံချက်များ၏ အမည်မသိမှု နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုတိုင်တန်းအစီရင်ခံချက်များကို လျို့ဝှက်စွာ တင်ပြရန်ဖြစ်ပြီး အစီရင်ခံချက်တစ်ခုချင်းစီ၏ ခိုင်လုံမှုအား ကျွနု်ပ်တို့အနေဖြင့် ဆန်းစစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအသင်းမှ အလုံးစုံ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်တန်းသူအား ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ကို ဖော်ပြရန်အထူးအကြံပြုသည်။ အစီရင်ခံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအသေးစိတ် ကို အစီရင်ခံခြင်းမူဘောင် နှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ထုံးများ တွင်ပြည့်စုံစွာတွေ့နိုင်သည်။

 

နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု ဆန့်ကျင်သော လူထုအသိုင်းအဝိုင်း ဖန်တီးရာ လူထုအသိုင်းအဝိုင်းသို့ သင်ရောက်ရှိ လာပြီဆိုပါက ၎င်းအတွင်း နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုများကို အလိုမရှိကြောင်းသိရှိရန်နှင့် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု တိုင်တန်းချက်များကိုလည်း တုံ့ပြန်ရန် အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ဖန်တီးရာအနေဖြင့် နှောင့်ယှက်စော် ကားမှုကင်းစင်သောလုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံအား လူတိုင်းအတွက်ပေးစွမ်းနိုင်ရန် ကတိကဝတ်ခံယူဆောင် ရွက်သဖြင့် ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူများ၏ မည်သည့် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုပုံစံမျိုးကိုမဆို သည်းခံခွင့်လွှတ်မည်မ ဟုတ်ပါ။

 

ဖန်တီးရာ ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

 

တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအသင်း သည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရယူဆန်း စစ်ရန်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေး ရန်၊ အစီရင်ခံရန် နှင့် ဖြေရှင်းရန် ဖြောင့်မတ်စွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

 

(၁) ရယူဆန်းစစ်ချက်/စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း – တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအသင်းသည် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက် ရေးလုပ်ထုံးများ အတွင်းဖော်ပြထားသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အရ ရယူဆန်းစစ်ချက် နှင့်/ သို့ မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဖန်တီးရာ ကိုယ်စားလှယ်များ သည် မည်သည့် သံသယရှိဖွယ် ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသောအပြုအမူများအား ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေး ခြင်းကို ချွင်းချက်ပေးထားသည်မှအပ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရ။

 

(၂) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာနှင့်  သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှု – တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအသင်းသည် မျက်မြင်သက်သေများ၊ လွဲမှားစွာစွပ်စွဲမှုများနှင့် အကြောင်းအရာ ဆက်နွယ်သည့်ဒေတာအချက် အလက်နှင့် ထွက်ဆိုချက်များအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာလုံခြုံမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှု သေချာအောင် ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အလွဲသုံးစားခံရသူအား အကာအကွယ်ပေးရန် သတင်းအချက်အလက်ထိန်း သိမ်းထားမှုတောင်းခံချက်များအား ကျွနု်ပ်တို့မှအလေးထားပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့အနေဖြင့် မည်သူမည်ဝါ၏ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုအားတိုင်တန်းချက်ကိုရရှိထားသည်ကို လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ကြေညာ မည် သို့မဟုတ် တတိယ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားသတိပေးမည် ဖြစ်သည်။ နှောင့်ယှက်စော်ကားခံရ သောသူ၏ အမည်နာမအား အတည်ပြုသဘောတူညီချက်မပါပဲ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမည်မဟုတ်ပါ။

 

(၃) ပညာပေးခြင်းနှင့် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း – ဖန်တီးရာသည် ဤမူဝါဒအကြောင်း ဝန်ထမ်းများအား ပညာပေးရန်နှင့် တားမြစ်အပြုအမူများ၏ အစီရင်ခံခြင်းအပါအဝင် –

(က) အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားသူများအား “ဝန်ထမ်းများ တူညီအခွင့်အလမ်း(M/F/D/V)” ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြေညာခြင်း

(ခ)   အလုပ်စဝင်သည်နှင့် ဖန်တီးရာဝန်ထမ်းများကို ဤမူဝါဒအား မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းတင်ပြ ခြင်း – တို့ကို အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

 

အပြစ်ဒဏ်များမှ ကာကွယ်ခြင်း ဖန်တီးရာသည် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုအား ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာချိုး ဖောက်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ယူဆပြီး သိရှိရသော နှောင့်ယှက်စော်ကားခြင်းဖြစ်စဉ်ရပ်များအားလုံးကို အစီရင်ခံတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

(၁)  ဖြောင့်မတ်မှုမရှိပဲ တင်ပြထားသည်ဟုယုံကြည်ရသော မည်သည့်အစီရင်ခံခြင်းမျိုးကိုမဆို မိမိတို့အနေဖြင့် ငြင်းပယ်ခွင့်ရှိသည်။ ကျစ်လျစ်သောဝေဖန်သုံးသပ်မှုအား ရှုတ်ချရန်ရည်ရွယ် သည့် မည်သည့် အစီရင်ခံတင်ပြချက်ကိုမဆို အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပဲ ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ် သည်။

 

(၂) ဖန်တီးရာသည် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုအားအစီရင်ခံသည့်မည်သူမည်ဝါမျှ သို့ အဆိုပါ အစီရင်ခံချက်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွင်ပါဝင်သည့် မည်သူမည်ဝါမျှ ကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း အား တားမြစ်ပိတ်ပင်သည်။ တိုင်တန်းချက်အတွက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန် ထင်ရှားခိုင်လုံပါက သင့်လျော်သော စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည့် ရပိုင်ခွင့်လုပ်အားခမပေးပဲ တာဝန်မှတားမြစ်ရပ်စဲခြင်းအပါအဝင်တို့ကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

 

(၃) မှားယွင်းပြီး မကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တိုင်တန်းသော နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုများ သို့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းများ(ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ တင်ပြမိသောမှားယွင်းသည့်အစီရင်ခံချက် နှင့် ဆန့်ကျင်လျှင်) သည် စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်းသာ ကိုင်တွယ်ရန် ဖြစ်သည်။

 

နောက်ဆက်တွဲ

 

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများသည် ကာယိအိန္ဒြေ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုအပြုအမူမျိုးကို မလုပ်ဆောင်ရန် ရပ်တန့်ခံရပါက ချက်ချင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ကာယိအိန္ဒြေ နှောင့်ယှက်စော်ကားသည့်အပြုအမူမျိုးကို ပြုလုပ်ပါက တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေး အသင်းသည် သင့်လျော်သည်ဟုယူဆသော ဖန်တီးရာမှ ထုတ်ပယ်ခြင်းအပါအဝင် အခြားဖန်တီးရာ အသင်းဝင်များ သို့ လူထုအကြား နှောင့်ယှက် စော်ကားသူကို ထုတ်ဖော်အသိပေးခြင်း စသည့် အရေးယူမှုအမျိုးမျိုးကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။