တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအသင်း လုပ်ထုံးများ

 

တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ထုံး သည်

 

 • ကာယိအိန္ဒြေပျက်ပြားအောင် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုကို တစ်စုံတစ်ဦးမှ တိုင်တန်းလျှင်
 • တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအသင်း မှတစ်စုံတစ်ဦးက နှောင့်ယှက်စော်ကား မှုဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့ရှိရလျှင် အသက်ဝင်သည်။

 

အဆင့် ၁ – နည်းလမ်းတကျ၊ သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုရှိသော တိုင်ကြားချက်အား မှတ်တမ်း ရယူရရှိသည်ကို သေချာစေပါ။  (တိုင်တန်းအစီရင်ခံစာ ဖောင်ကိုကြည့်ပါ)

 

အဆင့် ၂ – ဖြစ်စဉ်ကို လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်လျှင် ၎င်းမှ အထင်ကရတိုင်တန်း ချက်များကို ညွှန်ကြားရေးမှူးများဘုတ်အဖွဲ့သို့ ချက်ချင်းအသိပေးပါ။

 

အဆင့် ၃ – အသင်းအနေဖြင့် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု၏ ပြင်းထန်မှုကို ဆန်းစစ်ပါ။ တိုင်တန်းလာသည့် ပုဂ္ဂိုလ် အားလည်း လေးစားမှုဖြင့် တုံ့ပြန်ဆက်ဆံပါ။

 

အချိန်အပိုင်းအခြား – ပြင်းထန်မှုကိုဆန်းစစ်ရန်နှင့် ထိုပြင်းထန်မှုအဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်အပိုင်းအခြား (၃) မျိုး ကွဲပြားနိုင်သည်။ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအသင်း သည် ရုံးနေ့များတွင် တိုင်တန်းမှုသိရှိသည့် ၂၄ နာရီအ တွင်း တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်ပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်ကာ လုပ်ဆောင်ချက်အဆင့်အားလုံးအတွက် ရုံးချိန် ၄၈ နာရီ အ ချိန်ယူမည် ဖြစ်သည်။

ပြင်းထန်မှု ဟုဆိုရာတွင် ဖြစ်စဉ်သည် နှောင့်ယှက်စော်ကားခံရသောပုဂ္ဂိုလ်အား ကြီးမားသောသက်ရောက်မှု (ဆိုသည်မှာ – ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်မှု) သို့ ဖြစ်စဉ်သည်ပင် ပြင်းထန်နေမှု (ဆိုသည်မှာ- အဆို ပါဖြစ်စဉ်အား လူအများမှ မျက်မြင်သက်သေအဖြစ်တွေ့မြင်လိုက်ရပြီး အရေးယူခြင်းမပြုလျှင်အဖွဲ့အစည်းအ တွင်း တည်ဆောက်နေသည်များကို အကျိုးထိခိုက်ပျက်စီးလာနိုင်သည်မျိုး) ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

 

ပြင်းထန်မှုကို အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်း အုပ်စုဖွဲ့ခွဲခြားနိုင်သည်။

 

အဆင့်(၁) သည်

 • အသေးစားတိုက်ခိုက်မှုများ
 • လိင်ပိုင်း သရော်ခြင်းများ
 • လူမျိုးရေး သရော်ခြင်းများ
 • တပါးသူ၏အသံထွက် လေယူလေသိမ်းအား လှောင်ပြောင်ခြင်း

 

အဆင့်(၁) သည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ အခြားတစ်ဦးသို့ အထူးတလည် ဦးတည်ခြင်းမဟုတ်သော လူမျိုးရေး သို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်နေဟန်ထားဟု ယေဘုယျ ဖော်ပြနိုင်သည်။

 

အဆင့်(၂) သည်

 

 • ရည်ရွယ်ချက်ရှိသော အသေးစားတိုက်ခိုက်မှုများ
 • ပိုမိုအကြိမ်အရေများပြီး ပါ၀င်လုပ်ဆောင်သူ အုပ်စုတစ်စုစုက လုပ် ေဆာင်သည့် အဆင့် (၁) အပြုအမူ
 • တစ်ဦးဦးကိုဦးတည်သော အဆင့်(၁) အပြုအမူ
 • သတိပေးထားပြီးနောက် အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ဆောင်သောအဆင့်(၁)အပြုမူ

 

အဆင့် (၃) သည်

 

 • ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု/အလွဲသုံးစားမှု ခြိမ်းခြောက်ခြင်း
 • ဦးတည်ချက်ရှိသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်စော်ကားမှု
 • ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူအများအား ခြိမ်းခြောက်သည့်အပြုအမူ

 

အဆင့် (၄) သည်

 

 • ရာဇဝတ်မှု
 • အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း

 

အဆင့်(၄) – ဆန်းစစ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ပါ။

 

တုံ့ပြန်ချက်များသည် –

 

တုံ့ပြန်ချက်အဆင့် ၁

 

 • ကျူးလွန်သူအား တိုင်တန်းချက်အကြောင်းပြောဆိုပြီး နှုတ်ဝစီဖြင့် သတိပေးပါ။
 • တိုင်တန်းချက်ပြုလုပ်သူအား တုံ့ပြန်ချက်အကြောင်း အသိပေးပါ။

 

တုံ့ပြန်ချက်အဆင့် ၂

 

 • ကျူးလွန်သူအား တိုင်တန်းချက်အကြောင်းပြောဆိုပြီး နောက်ဆုံးအကြိမ်စာဖြင့် ရေးသား သတိပေးပါ။
 • တိုင်တန်းချက်ပြုလုပ်သူအား တုံ့ပြန်ချက်အကြောင်း အသိပေးပါ။

 

တုံ့ပြန်ချက်အဆင့် ၃

                          

 • နှောင့်ယှက်စော်ကားသူအားထုတ်ပယ်ပါ။
 • အနာဂတ် အခမ်းအနားများသို့ ကျူးလွန်သူများအား ပိတ်ပင်ပါ။
 • အခြားလေ့လာစောင့်ကြည့်သူများနှင့် လူထုအား ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်း အသိပေးပါ။

 

တုံ့ပြန်ချက်အဆင့် ၄

 

 • နစ်နာသူ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် အသင်း၀င်များမှ ကူညီပါ
 • နစ်နာသူဆန္ဒရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဌာန/မြို့နယ်ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြားပါ
 • နှောင့်ယှက်စော်ကားသူအား အလုပ်မှထုတ်ပယ်ပါ
 • အနာဂတ် အခမ်းအနားများသို့ ကျူးလွန်သူအား ပိတ်ပင်ပါ
 • အခြားလေ့လာစောင့်ကြည့်သူများနှင့် လူထုအား ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်း အသိပေးပါ။

 

တုံ့ပြန်ချက်အဆင့် ၅

 

အဆင့် ၅ : ဖြစ်စဉ်ရပ်အား ဖြေရှင်းပါ။ (တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအသင်းမှ ဖြည့်စွက်ရန်)

 

နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဖြစ်စဉ် အစီရင်ခံခြင်း

 

ကာယိအိန္ဒြေပျက်ပြားနှောင့်ယှက်ခြင်းအား တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရန် အဓိကအဆင့်များ

 

(၁) အထင်ကရ တိုင်ကြားချက်များအား ညွှန်ကြားရေးမှူးများဘုတ်အဖွဲ့ကို ချက်ချင်းအသိပေးပါ။

(၂) တိုင်တန်းလာသူအား လေးစားသမှုဖြင့်ဆက်ဆံပြီး နစ်နာသူကိုလည်း လုံခြုံမှုရှိကြောင်းခံစား မိစေရန် ဆက်ဆံပေးပါ။

(၃) တိုင်တန်းချက်ကို ချက်ကျလက်ကျနှင့် ထဲထဲဝင်ဝင် စုံစမ်းစစ်ဆေးပါ။

 • တိုင်ကြားလာသူနှင့် အင်တာဗျူးမေးမြန်းခြင်း
 • နစ်နာကြောင်းဖော်ပြခံရသူနှင့် အင်တာဗျူးမေးမြန်းခြင်း
 • ဆီလျော်သောာသတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်မည့် အခြားဝန်ထမ်းများနှင့် တတိယပါဝင် သူပါတီများ (စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူများ၊ ပြင်ပမျက်မြင် သက်သေများ စသည်) တို့ကို အင်တာဗျူးမေးမြန်းခြင်း
 • အီးမေးလ်များ၊ မှတ်တမ်းများနှင့် အခြားသင့်လျော်သည့် ဆက်သွယ်ရေးများကို ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း
 • ပါဝင်သက်ဆိုင်သူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ ဖိုင်တွဲများ (အကြို စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ ရေးသား ဖော်ပြချက်များ အပါအဝင်) ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
 • ပေါ်ပေါက်သော ပြဿနာများအား အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ (မှတ်တမ်းရှင်းလင်းစွာ တင်ထားသင့်သည့် သင်တန်းများပေးခြင်းနှင့် စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာအပါအဝင်)

 

ဖော်ပြပါများသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း လမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်သည်။

 

 • ဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးများအား အသိပေးရန်နှင့် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု ၏သဘာဝပေါ် မူတည်ပြီး တိုင်ကြားခံရသောနှောင့်ယှက်စော်ကားသူအား သီးခြားပြစ်ဒဏ် ချမှတ်နိုင်ရန်။
 • တိုင်တန်းသူအား အကျိုးယုတ်စေခြင်းမျိုးမဖြစ်ရန် သို့ အကယ်၍ တိုင်ကြားချက်သည် ခိုင် လုံမှုမရှိခဲ့လျှင် တိုင်ကြားခံရသည့် နှောင့်ယှက်စော်ကားသူအား ဥပဒါန်စွဲမထားရှိရန်။
 • တိုင်ကြားခံရသည့်နှောင့်ယှက်စော်ကားသူအား ဖြစ်စဉ်ကို ၎င်းတို့ဘက်မှခံဝင်ပြောဆိုခွင့် နှင့် အခြားထောက်ခံသည့် မျက်မြင်သက်သေများဖော်ထုတ်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းပေးပါ။
 • စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် တိုင်တန်းချက်များဖြေရှင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက် သူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုဖြစ်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မှတ်တမ်းများအားလုံးတို့အား လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာစေ ရမည်။
 • ဖြစ်စဉ်အား စုံစမ်းစစ်ဆေးစဉ် တိုင်ကြားခံရသည့်အမှုပါ နစ်နာသူနှင့်ကျူးလွန်သူများအနေဖြင့် လုံခြုံသောလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရသည်ကို သေချာစေရန် လိုအပ်ပါ က လုပ်ငန်းပိုင်းကြိုတင်စီစဉ်နေရာချထားခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ပါ။ ဤတွင် တိုင်ကြားခံရ သူအား အခြားအလုပ်နေရာတစ်ခုခုသို့ ယာယီပြောင်းရွှေ့နေရချထားခြင်းများ ပါဝင်နိုင် သည်။
 • စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအတွက် သင့်လျော်သောနယ်ပယ်ရပ်ဝန်းကို သတ်မှတ်ပါ – နယ်ပယ်ရပ်ဝန်းသည် တိုင်တန်းအဆိုရှိချက်ပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်ကာ ရရှိသောအချက်အလက် များပြောင်းလဲပါက ပြန်လည်ဆန်းစစ်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
 • ကောင်းမွန်သောလူမှုစွမ်းရည်ရှိသူကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသူအဖြစ်ရွေးခြယ်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေး ချက်တစ်ခုချင်းစီအတွက် နစ်နာသူနှင့် နှောင့်ယှက်စော်ကားသူတို့အား အင်တာဗျူးမေးမြန်းရန် ချဉ်းကပ်ခြင်းကိုသုံးသပ်ခြင်းသည် အရေးပါမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် အဖွဲ့တွင်းတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ကျွမ်းကျင်သူမရှိပါက အတွေ့အကြုံရှိသူတစ်ဦးဦးကို ပြင်ပမှငှားရမ်း ပါ။
 • အကယ်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းစတင်ရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာ (ဥပမာ- သင့်တော်သော အတွင်းပိုင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် ခရီးသွားလာနေခြင်း သို့မဟုတ် ကုမ္ဗဏီအနေဖြင့် သင့်တော်သော ပြင်ပ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူကို ရှာဖွေနေ) ခြင်းမျိုးရှိခဲ့လျှင် ကြန့်ကြာခြင်းဖြစ်စဉ်အတွက် အကြောင်းပြချက်ကို မှတ်တမ်းထားရှိပါ။ ကုမ္ဗဏီအနေဖြင့် တရားရေးရာအရစကား ပြောဆိုရပါက အဘယ်ကြောင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို ချက်ချင်းမစတင်နိုင်ခဲ့သည်ကို ရှင်းပြ ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
 • စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် နှောင့်ယှက်စော်ကားခြင်းနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတို့အတွက် တည်ဆဲ ကုမ္ဗဏီမူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြန်လည်လေ့လာသင့်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင် ချမှတ်ဖော်ဆောင်ထားသော မူဝါဒများအားမလိုက်နာခြင်းဖြင့် အခြေအနေကိုပိုမိုဆိုး ရွားသွားစေခြင်းမျိုး သင်လိုလားအပ်မည်မဟုတ်ပါ။
 • တိုင်တန်းလာသူအားတိုင်းတန်းချက်ကို ပြင်းထန်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တိုင်တန်းခြင်းကြောင့် မည်သည့်ပြစ်ဒဏ်တစ်စုံတစ်ရာမှကျရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ထိုသို့ကျရောက်နိုင်ကြောင်းစိုးရိမ်စိတ်ရှိသည့်အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းနိုင်ရန် စုံ စမ်းစစ်ဆေးသူအား ချက်ချင်းအသိပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း ပြင်ပတွင် အသိပေးပါ။
 • စွပ်စွဲခံရသူအား တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး တိုင်တန်းသူနှင့်အဆက်အသွယ်မပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားကာ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပင် ပြစ်ဒဏ်မြောက်နိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားပါ။ အကယ်၍ စွပ်စွဲခံရသူမှ ညွှန်ကြားချက်အား ဖောက်ဖျက်ပါက ချက်ချင်းအရေးယူပါ။ ဝန်ထမ်း သို့ အမှုဆောင်အား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတစ်လျှောက် အဆိုပါညွှန်ကြားချက်များအား ဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့် တာဝန်မှရပ်စဲခြင်းသည် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိသော အရာမဟုတ်ပါ။
 • စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်းတို့တွင် ပွင့်လင်းသောအမြင်ထားရှိရန်နှင့် ဆီလျော်သောအချက်အလက်များအားလုံး ရယူပြီးဆန်း စစ်ချက်မပြုလုပ်ရသေးမှီအထိ နိဂုံးချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမှတ်ရန်လိုအပ်သည်။
 • ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးတို့အား ကြီးလေးသောလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများမှ ကာကွယ်ပြီး သဘောတရားပြည့်ဝသော စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအတွက် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အ လက်များလျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်း ကိုဆောင်ရွက်ရန် အားပေးပါ။   
 • အင်တာဗျူးမေးမြန်းခြင်း၏အဆုံးတွင် တိုင်တန်းသူအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ် မည်သည်ကိုမျှော်လင့်ကြောင်းမေးမြန်းရန် စဉ်းစားပါ။ ကုမ္ဗဏီအနေဖြင့် ကျိုးကြောင်းမဆီလျော်သော တောင်းဆိုမှုများကို လိုက်လျောပေးရန်မလိုအပ်သော်လည်း အချို့တောင်းဆို ချက်များ (ဥပမာ- ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ ထပ်မံသင်တန်းပို့ချခြင်း၊ ခေတ္တအနားယူခြင်း) တို့သည် ပြဿနာရပ်များကို စနစ်တကျဖြေရှင်းရာတွင်အထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
 • တရားမျှတခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို တရားမျှတ ကိုင်တွယ် ရမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံး နှင့် ပါဝင်ပက်သက်သူအားလုံးတို့အတွက် မျှတကြောင်း ထင်သာမြင်သာရှိရမည်ဖြစ်သည်။

 

ကိုးကားချက်

 

စစ်ဆေးမှုဆောင်ရွက်သူ၏ ကျင့်ဝတ်

 

စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် ဘက်လိုက်ခြင်းမရှိဘဲ ဖြောင့်မတ်ကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအတွက် လိုအပ်သောစွမ်းရည်များ နှင့် လုံလောက်သောအချိန်အတိုင်းအတာရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အဓိကအပိုင်းများ မှာ

 

 • စစ်မှန်သော၊ အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများရှိသည့် သို့ အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခရှိသူဟု ထင်မြင်ယူဆရ သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် သင့်ကုမ္ဗဏီအား ပညာရှင်မပီသ စေရုံသာမက စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတစ်ခု လုံး၏ ကျစ်လျစ်မှုမရှိပဲကျရှူံးခြင်းကိုပါ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
 • စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် ကိစ္စတိုင်းအတွက်မဟုတ်နိုင်သော်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများက ဘက်မ လိုက်ဟု ထင်မြင်သောသူ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြစ်သင့်သည်။
 • အဖွဲ့အစည်းသည် ရုံးတွင်း(အတွင်းပိုင်း) စုံစမ်းစစ်ဆေးသူကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဆိုပါကိစ္စရပ် များတွင် ဘက်လိုက်မှုသို့ ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိခြင်းတို့မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ရုံးတွင်းပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
 • ပြင်ပမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူကို ထားရှိရန်ရွေးခြယ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ပြင်ပစုံစမ်းစစ်ဆေး သူများလိုအပ်သည့် မည်သည့်လိုအပ်ချက်မျိုးကိုမဆိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ တရားမျှ တသော စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကိုလုပ်ဆောင်မည့် ပြင်ပရှေ့နေ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် တရားမျှတစုံ စမ်းစစ်ဆေးသူ နှင့် စည်းရုံးလှူံ့ဆော်သူ တို့အကြား ကွဲပြားရန်လိုအပ် သည်။
 • စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် အထူးပြုကျွမ်းကျင်ပညာရှင် လိုအပ်မလိုအပ်ကြောင်းကို စဉ်းစားသင့်ပြီး အ ကယ်၍ လိုအပ်ပါက ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်မသင့်ကို စဉ်းစားသင့်သည်။
 • စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် မှီခိုအားထားနိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များရရှိနိုင်သောနှင့် မျက်မြင် သက်သေ၏ထွက်ဆိုချက်များကို မှီခိုအားထားနိုင်ပြီး တစိုက်မတ်မတ်ရှိသည့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ထားရှိနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန် လိုအပ်သည်။(မှတ်စုရေးချမှတ်သားခြင်း၊ အသံ သွင်းခြင်းနှင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြစ်စေ)
 • စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ၏တွေ့ရှိချက်အား အထောက်အထားပြုခဲ့သည့်သက်သေများမှတ်တမ်းခိုင်လုံစွာ ထားရှိနိုင်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူအနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောအဆင့်ဆင့်နှင့် စုံစမ်း စစ်ဆေးသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းတို့ကို မှတ်တမ်းထားရှိသင့်သည်။
 • ရှင်းလင်းမှု အားကောင်းစေရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့သည့် နယ်ပယ်ရပ် ဝန်းအတိုင်းအတာကိုလည်း သင့်လျော်သောမှတ်တမ်းမှတ်ရာများထားရှိသင့်သည်။
 • ကာယိအိန္ဒြေပျက်ပြားနှောင့်ယှက်စော်ကားမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒအား နားလည်ထားသင့်ပြီး အခြားသူများ ကိုလေးစားသမှုဖြင့် ရှေ့နေများ၊ ပြည်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်များ၊ သူငယ်ချင်းများ နှင့် မိသားစုဝင်များကို အင်တာဗျူး မေးမြန်းစဉ် ရှိနေခွင့်ပြုရမည်။
 • စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမပြီးမြောက်မချင်း ကောက်ချက်ချခြင်းမပြုမူမပြောဆိုရ။
 • အမည်နာမမဖော်ပြခြင်းသို့ သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အဝ လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကို အာမခံချက်မပေးပဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၏သိုသိပ်လျှို့ဝှက်ခြင်းအား စောင့်ရှောက်ရန်အဆင့်ဆင့်လုပ် ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

 

တိုင်တန်းသူအား မေးမြန်းရန် မေးခွန်းများ

 

 • ဘယ်သူလဲ၊ ဘာလဲ ၊ဘယ်တုန်းကလဲ၊ ဘယ်မှာလဲ နှင့် ဘယ်လိုလဲ? စွပ်စွဲသောနှောင့်ယှက်စော် ကားခြင်းကို မည်သူကကျူးလွန်ခဲ့သနည်း။ မည်သည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း သို့ မည်သည်ကိုပြော ကြားခဲ့သနည်း။ မည်သည့်အချိန်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်းနှင့် ဆက်လက်ဖြစ်ပျက်နေဆဲလား။ မည် သည့်နေရာတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း။ ဘယ်မျှကြာကြာဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း။ သင့်အားမည်သို့ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သနည်း။
 • သင် မည်သို့တုံ့ပြန်ခဲ့သနည်း။ အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့စဉ် သို့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီး သင်မည်သို့ တုံ့ ပြန်ခဲ့သနည်း။
 • နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုကြောင့်သင့်အားမည်သို့သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သနည်း။ သင့်အလုပ်အကိုင် အပေါ် တစ်နည်းတစ်ဖုံသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါသလား။
 • အခြားစီလျော်သောသတင်းအချက်အလက်ရှိသည့် မည်သူများရှိသေးသနည်း။ တိုင်တန်းသော နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုဖြစ်စဉ် အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိနေခဲ့ပါသလား။ အခြားမည်သူကို သင် ဤအကြောင်းပြောကြားခဲ့သေးသနည်း။ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုဖြစ်လျှင်ဖြစ်ပြီးချင်း သင့် အားတစ်စုံတစ်ယောက်ကတွေ့မြင်ခဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။
 • သင့်အား နှောင့်ယှက်စော်ကားခဲ့သည့်ပုဂ္ဂိုလ်က အခြားသူကိုလည်းစော်ကားခဲ့ခြင်းမျိုးရှိပါသလား။ အဆိုပါသူနှောင့်ယှက်စော်ကားသည့်အကြောင်းကို တိုင်တန်းခဲ့သည့်အခြားတစ်စုံတစ် ယောက်ကို သင်သိပါသလား။
 • မှတ်ချက်များ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်သေ သာဓက၊ သို့ ဖြစ်စဉ်(များ)နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်အခြား မှတ်တမ်း များ ရှိပါသလား။
 • အခြေအနေမည်သို့ ဖြေရှင်းသွားမည်ကိုသင်မြင်ချင်ပါသနည်း။
 • သင် အခြားစီလျော်သော သတင်းအချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာသိထားခြင်းမျိုး ရှိပါသလား။

 

တိုင်တန်းအဆိုရှိခံရသည့် နှောင့်ယှက်စော်ကားသူအား မေးမြန်းရန်မေးခွန်းများ

 

 • ဤတိုင်တန်းအဆိုရှိချက်အပေါ် သင်၏တုံ့ပြန်မှုမှာအဘယ်နည်း။
 • နှောင့်ယှက်စော်ကားသည်ဟုတိုင်တန်းအဆိုရှိခံရသူက စွပ်စွဲတိုင်ကြားမှုသည် မှားယွင်းနေ သည်ဆိုပါက တိုင်တန်းသူမှအဘယ်ကြောင့်လိမ်လည်မည်ဖြစ်သနည်းကို မေးမြန်းပါ။
 • အခြားစီလျော်သောသတင်းအချက်အလက်ရှိသည့် မည်သူများရှိသေးသနည်း။
 • မှတ်ချက်များ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေသာဓက သို့ ဖြစ်စဉ်(များ)နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အခြားမှတ် တမ်းများ ရှိပါသလား။
 • သင် အခြားစီလျော်သာ သတင်းအချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာသိထားခြင်းမျိုး ရှိပါသလား။

 

တတိယပါဝင်ပတ်သက်သူပုဂ္ဂိုလ်အား မေးမြန်းရန်မေးခွန်းများ

 

 • သင်မည်သည်ကိုတွေ့ရှိ၊ ကြားသိ ခဲ့ရသနည်း။ မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းနည်း။ တိုင် တန်းအဆိုရှိသူ၏ တိုင်တန်းသူအပေါ်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအခြားသူများအပေါ် အပြုအမူများ ကို ဖော်ပြပါ။
 • တိုင်တန်းသူမှသင့်အားမည်သို့ပြောကြားခဲ့သနည်း။ သင့်အား သူ(သူမ) သည်မည်သည့်အချိန် တွင် ဤကိစ္စကိုပြောပြခဲ့သနည်း။
 • သင် အခြားဆီလျော်သော သတင်းအချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာသိထားခြင်းမျိုး ရှိပါသလား။
 • အခြားဆီလျော်သော သတင်းအချက်အလက်ရှိသည့် မည်သူများရှိသေးသနည်း။

 

ကိုးကားချက်

 

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများအတွက် လမ်းညွှန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ